Информация за чуждестранните партньорски акредитирани организации:
Сдружение „ Детство без граници”, е информирало Държавни органи и Акредитирани организации, с които е в контакт, на територията на ФР Германия, САЩ и Канада относно реда, условията, и начина, при които осъществява своята дейност при посредничество при международни осиновявания. Към настоящия момент Сдружението представлява семейства с постоянно местопребиваване на територията на ФР Германия и Канада, чийто документи са ни предоставени от следните органи и организации:
   
Сдружение „Мост Родители-Дете” Eltern-Kind-Brücke e.V.
Германия Germany
69214 Епелхайм, Хайделберг 69214 Eppelheim b.Heidelberg
ул.”Вернер фон Браун” № 18 Wernher-von-Braun-Str. 18
Тел. :    +49-6221-33942-0, +49-6221-833148  FON:     +49-6221-33942-0, +49-6221-833148
Факс :   +49-6221-833138  FAX:    +49-6221-833138
e-mail: nfo@ekb-pcb.de  e-mail: nfo@ekb-pcb.de

web: www.parents-child-bridge.de

 

web: www.parents-child-bridge.de

 

Глобал Адопшън Сървисис Инк., Global Adoption Services, Inc.
САЩ USA
21015 Мериленд 21015 Maryland
2046 Ръшмор Корт, Бел еър                                   2046 Rushmore Court, Bel Air
Тел. :    410-569-9384 (office), 410-927-5459 (direct)  Phone:     410-569-9384 (office), 410-927-5459 (direct)
Факс :   410-569-0084 FAX:    410-569-0084
e-mail: maryland@adoptglobal.org
e-mail: maryland@adoptglobal.org

web: www.adoptglobal.org

 

web: www.adoptglobal.org

 

Тер де Хом пор лес енфанс Инк., TDH pour les enfants
Вердун (Квебек) Verdun (Québec)
H3E 1T8 H3E 1T8
38 Търговски дом, номер # 11-616 38 Place du Commerce, porte # 11-616
Тел. :    (514) 754-8544 Téléphone:    (514) 754-8544
e-mail: nadia@tdh.ca
e-mail: nadia@tdh.ca
web: tdhpourlesenfants.tdh.ca web: tdhpourlesenfants.tdh.ca
   
Copyright © Сдружение "Детство без граници" 2014 Всички права запазени