Информация за чуждестранните партньорски акредитирани организации:
Сдружение „ Детство без граници”, е информирало Държавни органи и Акредитирани организации, с които е в контакт, на територията на ФР Германия, САЩ и Канада относно реда, условията, и начина, при които осъществява своята дейност при посредничество при международни осиновявания. Към настоящия момент Сдружението представлява семейства с постоянно местопребиваване на територията на ФР Германия и Канада, чийто документи са ни предоставени от следните органи и организации:
   
Сдружение „Деца и родители” Chidren and Parents e.V. (CAP)
ФР Германия BR Deutschland
52080 гр.Аахен, 52080 Aachen
ул.” Алт-Хааренер щрасе” № 147 Alt- Haarener Str. 147
Тел. :    0049 241 169 14 39  
Факс :   0049 241 169 10 31  
e-mail: cap-msc@fnlinehome.de  
   
Сдружение „Родители-Дете-Мост” Eltern-Kind-Brücke e.V.
ФР Германия BR Deutschland
69123 гр. Хайделберг 69123 Heidelberg
ул.” Бонхоферщрасе” № 17                                   Bonhoeferstr. 17
Тел. :    0049 6221 833 148  
Факс :   0049 6221 833 138  
e-mail: info@ekb-pcb.de  
   
Сдружение „”Бъдеще  за децата” Zukunft für Kinder e.V.
ФР Германия BR Deutschland
68794 гр. Оберхаузен-Райнхаузен 68794 Oberhausen-Rheinhausen
ул.” Бенцщрасе” № 6 Benzstr. 6
Тел. :    0049 7254 776 80  
Факс :   0049 7254 776 815  
e-mail: info@zukunftfuerkinder.de  
   
Алианс де Фамии ди Квебек Alliance des Familles du Quebec
Канада,провинция Квебек, Canada, Province of Quebec
гр.Лавал, ул."Липман стрийт" № 815 Lippmann Street 815, Laval
тел. (450) 668-7181 tel: (450) 668-7181
факс (450) 668-6769 fax  (450) 668-6769
e-mail: info@adoptquebec.org  
   
Copyright © Сдружение "Детство без граници" 2014 Всички права запазени