Живеем в свят, в който се опитваме да променяме, ограничаваме и контролираме. Създаваме граници за себе си и другите. Детството е този етап от човешкия живот, през който всички преминаваме и в който ограничения не съществуват. За нас детството няма граници, защото езикът, на който говорим не зависи от мястото където си се родил, а  от времето, в което общуваме. Няма ограничения за детските усмивки и сълзи щом те са споделени. Във времето, в което се учим да ходим и говорим, разбираме и значението на думи като обич, подкрепа, нежност и закрила от любимите хора. Те стават нашата памети заедно с тях създаваме спомени. Заедно с тях създаваме бъдеще, което започва от днес.

    Помагайки да изградят едно семейство, даряваме радост, усмивки и правим възможно щастието на хората. Събирайки човешки съдби под един покрив, правим съдбата им обща, а обичта им - реалност. Не всеки може да дари живот, но всеки може да получи топлината от прегръдките на детските ръце.

    Ние не можем да променим миналото, но можем да бъдем част от настоящето и бъдещето на едно детство без граници. Това за нас е признание, дълг и отговорност.

 

Сдружение

 "Детство без граници"

 

    Сдружение-организация за общественополезна дейност “ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ” е регистрирано с  решение на Софийски градски съд от 05.09.2003 год., по ф.д.№ 8707/2003 год. ”. То е вписано в Централния регистър към Министерството на правосъдието на Република България по чл. 45, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

    Сдружението притежава разрешение за извършване на посредничество при международни осиновявания като акредитирана организация, а именно № 176/21.04.2020 год., по отношение на Федерална Република Германия, САЩ и Канада.

Copyright © Сдружение "Детство без граници" 2014 Всички права запазени