•    ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА КВЕБЕК В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ОСИНОВЯВАНЕ (Разпоредби на Граждански кодекс на Квебек, Разпоредби на Граждански процесуален кодекс, R.S.Q., глава C-25, Разпоредби на Закона за закрила на детето, R.S.Q., глава Р-34.1, Закон за прилагане на Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, Наредба относно осиновяването на дете с обичайно местопребиваване извън Квебек от лице с обичайно местопребиваване в Квебек без участието на акредитирана организация, Наредба относно акредитирането на организации за посредничество при международно осиновяване)

Copyright © Сдружение "Детство без граници" 2014 Всички права запазени